KONFERENCE (RE)VIZE

O KONFERENCI

První ročník studentské konference (RE)VIZE se uskuteční online formou ve čtvrtek 11. března 2021. Událost je jedinečnou možností setkat se s vybranými závěrečnými pracemi absolventů BUP a PRP, při které mají posluchači možnost získat inspiraci a poznatky spolužáků a debatovat na daná témata v rámci diskuzních částí.

Konferenci zaštiťují Studenti územního plánování a jednotliví řečníci budou představovat své práce tematicky zaměřené na krajinné a prostorové plánování.

01.02.: Spuštění registrace a odevzdávání abstraktů
21.02.: Ukončení registrace a odevzdávání abstraktů
11.03.: Online konference

PROGRAM

PRO ÚČASTNÍKY

Texty abstraktů v českém jazyce zasílejte ve formátu *doc nebo *docx na adresu: manasj@fzp.czu.cz nejpozději do 21. února 2021. Formátování a informace k abstraktu naleznete v šabloně, kterou je možné si stáhnout prostřednictvím odkazu níže. Texty abstraktů budou procházet základní gramatickou revizí, budou součástí výstupu – sborníku. Příspěvky nebudou honorovány.

KONTAKT

Pořadatel: Studenti územního plánování

Jan Maňas organizace manasj@fzp.czu.cz

Jan Kabrhel technické zázemí kabrhel@fzp.czu.cz

Kristýna Mecnerová moderování mecnerova@fzp.czu.cz