ZLATÝ TUBUS

ZLATÝ TUBUS je studentská soutěž na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, která je pořádána jejími studenty a absolventy – členy spolku SUP.

Hledáme nejlepší projekt (“Zlatého tubusa”) vytvořený v rámci výuky, jak v bakalářském oboru tak i magisterském oboru. Takovými projekty může být územní plán, regulační plán, různé studie a návrhy, které mají podobu výstupů jako portfolia nebo postery. Jde o projekty, které mají návrhovou část a kde se uplatňuje kreativita a znalosti studenta.

Paleta forem odevzdávání projektů je na různých fakultách jiná, proto nevadí, pokud půjde o portfolio, v němž budou půdorysné výkresy, perspektivy či poster, kde půjde o plošné využití území. Cílem je získat zpětnou vazbu na výuku a podpořit povědomí o studiu na různých fakultách mezi sebou, včetně forem výstupů.

Porota

Josef Morkus
Ing. arch, Ph.D.
vedoucí koncepčního a metodického oddělení Odboru územního plánování na MMR

Jiří Kupka
prof. Ing. arch., ThLic., Ph.D.
vedoucí Katedry urbanismu a územního plánování na Fakultě stavební ČVUT

Lucie Nováková
Ing.
pořizovatelka územních plánů v Kralupech n. Vlt., absolventka oborů BUP a PRP

Radim Perlín
RNDr., Ph.D.
hlavní řešitel výzkumných projektů na rozvoj venkova na Přírodovědecké fakultě UK

Vít Řezáč
Ing. arch.
odborný asistent Ústavu prostorového plánování na Fakultě architektury ČVUT

Z vašich přihlášených porota nominuje výběr 5 projektů do finálového kola, v kterém bude následně vybírat z jejich pohledu právě ten nejlepší. 

Zlatý tubus a nominované projekty jsou následně společně vystaveny v sekci Studentské výstupy na našem webu nebo také formou fyzické výstavy.

“Technická”:
Přihlašování jednotlivých prací je možné pouze ve zkouškových obdobích letního a zimního semestru dle platného harmonogramu pro daný ak. rok. Přihlásit vaše projekty za minulý rok lze tak do 5. 2. 2023.

Nelze přihlašovat závěrečné práce typu bakalářské či diplomové práce.

V případě potřeby doplnění informací se ozvěte 🙂