STUDENTSKÉ VÝSTUPY

Zde se můžete seznámit s výstupy prací studentů bakalářského oboru Územní plánování a magisterského oboru Prostorové plánování.