Rubriky
SUP Událost

Územní plánování jako nástroj k řešení klimatické krize

V úterý 6. 12. 2022 pořádal spolek SUP přednášku na téma Územní plánování jako nástroj k řešení klimatické krize. Za neziskové organizace se zájmem o ekologii Zelený kruh vystoupila Mgr. Petra Kolínská, známá jako bývalá radní hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Téma klimatické změny se v územním plánování objevuje v posledním desetiletí. Územní plán má i v současnosti nástroje, jak naložit s klimatickou změnou. Je ale nutné pamatovat na to, že územní plán je společenská dohoda o využití území, kde působí mnoho aktérů. I přes shodu odborné veřejnosti ohledně zamezování záborům půdy, podporování revitalizací brownfieldů a rozšiřování modrozelené infrastruktury, není často snadné dojít ke shodě s vlastníky pozemků, projektanty a politiky.

V zahraničí, například v Německu nebo Švýcarsku, používají doplňkové ekonomické nástroje (výše daně z nemovitosti, reorganizace vlastnických vztahů v území).

Pro kladné ohlasy bude následovat další přednáška od Zeleného kruhu v příštím roce.

Autor: Jan Maňas

Doktorand na Fakultě životního prostředí a předseda spolku SUP v jedné osobě.

Napsat komentář