Rubriky
Studentské výstupy SUP

Územní plán Milovice

Druhé místo ve studentské soutěži Zlatý tubus získal projekt Územní plán Milovice autorského týmu Liliana Koporcová, Matěj Mach a Radka Siváková.

Tato práce vznikla v rámci magisterského studia, v předmětu Projekt M1 v akademickém roce 2021/2022. V rámci tohoto předmětu byl zpracován Územní plán pro město Milovice, který si klade za cíl odstranit negativní jevy snižující funkčnost a atraktivitu sídla, a naopak posílit jedinečné (nejen) přírodní hodnoty, které najdeme pouze na území Milovic. Základní koncepce rozvoje vychází zejména z diferenciace čtyř center, které mají každé svůj odlišný význam a postavení, ale dohromady tvoří linii táhnoucí se celým územím. Koncepce si zakládá právě na tom, že všechny jednotlivé části sídla interagují mezi sebou navzájem tak, aby došlo k vzájemnému propojení všech jeho funkčních ploch.

Milovice jsou prostorově a funkčně značně rozptýlené, proto je hlavním cílem urbanistické koncepce město zkompaktnit, propojit a vyplnit. V sídle jsou dobře zřetelné proluky a plochy brownfield, které zde zůstaly jako vzpomínky na časy dávno minulé. Koncepce tedy využívá tyto plochy brownfields a volné proluky k zastavění, zejména pro nejvíce požadovanou funkci – bydlení. Návrh také řeší problémy s erozí a dbá na přírodní hodnoty, které se v území vyskytují, a proto rozvíjí prvky systému ÚSES a navrhuje systém cest v krajině pro zkvalitnění její prostupnosti.

Autor: Jan Maňas

Doktorand na Fakultě životního prostředí a předseda spolku SUP v jedné osobě.

Napsat komentář