Rubriky
Studentské výstupy SUP

Známe vítěze soutěže Zlatý tubus!

Odborná porota vybrala ze 14 zaslaných výstupů 3 nejlepší a spolek Studentů územního plánování udělil 1 ocenění. Hodnotilo se několik kategorií, byla jimi komplexnost, detailnost, grafické zpracování, realizovatelnost.

Studentské práce hodnotila odporná porota ve složení následujícím:

Prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. – vedoucí Katedry urbanismu a územního plánování na Fakultě stavební ČVUT

RNDr. Radim Perlín, Ph.D. – hlavní řešitel výzkumných projektů na rozvoj venkova na Přírodovědecké fakultě UK

Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. – vedoucí koncepčního a metodického oddělení Odboru územního plánování na MMR

Ing. arch. Vít Řezáč – odborný asistent Ústavu prostorového plánování na Fakultě architektury ČVUT

a Ing. Lucie Nováková – pořizovatelka územních plánů v Kralupech n. Vlt., absolventka oborů BUP a PRP

Vybírání nejlepšího studentského výstupu nebylo nikterak jednoduché, všechny zaslané projekty studentů Fakulty životního prostředí a studentů Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů byly na vysoké úrovni.

Oceněné práce v soutěži Zlatý Tubus 2021

Ocenění

od Studentů územního plánování a současně velmi dobré hodnocení odborné poroty získala Štěpánka Valentová se svým návrhem rodinné zahrady v Nespekách.

3. místo

získal autorský kolektiv ve složení: Štěpán Marek, David Jančar, Tomáš Kordula a Ondřej Opočenský. Společně vytvořili územní plán Lysé nad Labem, který odborná porota hodnotila jako precizně provedený komplexní návrh územního plánu respektující standard. Kladně byly hodnoceny analýzy pěší dostupnosti občanského vybavenosti, i když byla provedena zjednodušeným postupem formou kružnic o zvoleném poloměru. Kvalitně zpracované schéma základní koncepce a srozumitelné schéma prostorového uspořádání, to a mnohem více porota pozitivně kvitovala.

2. místo

dostal smíšený tým ve složení Liliana Koporcová, Matěj Mach a Radka Siváková, kteří se zaměřili na Milovice, pro které navrhli územní plán. Odborná porota jej hodnotila jako komplexní řešení územního plánu od koncepce po jednotlivé výkresy, včetně závazné části i odůvodnění. Kladně byly hodnoceny standardy územního plánu.

Projekt k náhlédnutí ZDE.

1. místo

A jako historicky první místo v soutěži Zlatý Tubus získává tým složený z Jana Martina, Lucie Dvořákové, Sofie Sudarikové a Vojtěcha Fišera. Získali nejlepší celkové hodnocení a nejvíce bodů současně získali v komplexnosti provedení územního plánu Čelakovic. Pozitivně byla hodnocena zmíněná komplexnost a dále řešení, včetně textové části a schémat. Drobným nedostatkem byla v některých místech čitelnost hlavního výkresu včetně výkresu VPS, kde nebyl patrný průmět VPS do pozemků.

Projekt k náhlédnutí ZDE.

Výherci obdrželi diplomy a 1. místo obdrželo navíc předmětnou cenu Zlatého tubusu.

Sláva vítězům(!) a velký respekt všem účastníkům, kteří se nebáli své práce podrobit drobnohledu odborné poroty. Věříme, že příští ročník soutěže se bude těšit minimálně takové pozornosti, jako letos.

Autor: Jan Maňas

Doktorand na Fakultě životního prostředí a předseda spolku SUP v jedné osobě.

Napsat komentář